Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2013

antonina
3599 77bb
Reposted frommart6na mart6na viagniewosadka gniewosadka
antonina
8672 5df5 500
Reposted fromocks ocks viagniewosadka gniewosadka
antonina
0691 c723
antonina
Reposted fromoll oll viagniewosadka gniewosadka
antonina
Reposted fromhairinmy hairinmy viagniewosadka gniewosadka
antonina
7104 890b
Antarktyda
Reposted fromfatu fatu viagniewosadka gniewosadka
antonina
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viagniewosadka gniewosadka
antonina
8233 b2ce

Hello new friend!

Reposted frompiponium piponium viagniewosadka gniewosadka
antonina
antonina
Reposted fromvolldost volldost viagniewosadka gniewosadka
antonina
Reposted fromfupduck fupduck viagniewosadka gniewosadka
antonina
5197 cc60 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viagniewosadka gniewosadka
antonina
9652 99fe
Reposted fromdrobnostki drobnostki viagniewosadka gniewosadka
antonina
1573 6270
Reposted fromfir3fly fir3fly viauskidsknow uskidsknow
antonina
7445 3130
Reposted fromlolxD lolxD viauskidsknow uskidsknow
antonina
Zabawne "kolaże" Ekwadorczyka Javiera Pereza to doskonały dowód na potęgę ludzkiej wyobraźni. Z połączenia przedmiotów codziennego użytku i kilku prostych kresek powstaje zupełnie nowa jakość, nowy świat. Więcej prac tego ilustratora i dyrektora artystycznego znajdziecie na jego profilu instagramowym.
Reposted fromSZACHrajMAT SZACHrajMAT viauskidsknow uskidsknow
antonina
1193 8604
Reposted fromLittleJack LittleJack viauskidsknow uskidsknow
3913 4ccd
Reposted fromnameherhope nameherhope
9557 8862
Reposted fromnameherhope nameherhope
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl